เมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าควรพาลูกไปพบจิตแพทย์

เมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าควรพาลูกไปพบจิตแพทย์

เด็กมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น : จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ที่ว่าเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกประมาณ 1 ใน 5 มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ประมาณ 13 - 15 % จากสาเหตุที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนึ่ง สำหรับประเทศไทย เด็กและวัยรุ่นมีปัญหาทางด้านจิตใจราว 10 % เช่นกัน ซึ่งปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนี้ หากพ่อแม่ไม่ใส่ใจหรือได้สังเกตลูกให้ดีจะไม่แน่ใจว่า สิ่งที่ลูกเป็นหรือแสดงออกอยู่นั้นอยู่ในขั้นไหน เครียดธรรมดาหรือว่าจำเป็นต้องพบแพทย์ มาลองเช็คดูพร้อมๆ กันค่ะว่าแบบไหนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์

เมื่อไรที่ควรพาเด็กมาปรึกษาจิตแพทย์เด็ก

ผู้ปกครองมักเป็นคนแรกทีมองเห็นปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเด็กของเขา และจากการที่ผู้ปกครองเป็นห่วงมากขึ้น ร่วมกับการที่บุคคลภายนอก เช่น ครู เริ่มตั้งข้อสังเกต ทำให้ผู้ปกครองเริ่มคิดว่าเด็กน่าจะได้รับประโยชน์จากการมาพบแพทย์ ต่อไปนี้เป็นสัญญาณซึ่งอาจบ่งชี้ว่าเด็กหรือวัยรุ่นของท่านควรได้รับความช่วยเหลือ

• เด็กเล็ก
ผลการเรียนตกลงอย่างชัดเจน ถึงพยายามอย่างมากแต่ผลสอบไม่ได้เท่าที่พยายาม ท่าทางวิตกกังวลอย่างมาก ซึ่งอาจแสดงออกโดยการไม่ยอมไปโรงเรียนบ่อยๆ หรือปฏิเสธไม่ยอมเข้าเรียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กวัยเดียวกันมักทำ ซนมาก อยู่ไม่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา มากกว่าการเล่นทั่วๆ ไป ฝันร้ายบ่อยๆ ดื้อ ไม่เชื่อฟัง หรือก้าวร้าว ต่อต้านผู้ใหญ่ เป็นประจำ และนานกว่า 6 เดือน มีร้องไห้ อาละวาดบ่อยๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้

• เด็กโตและวัยรุ่น
ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมีการใช้สารเสพติดหรือดื่มสุราไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติงานประจำได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอน และ/หรือ การกินอย่างชัดเจนบ่นเรื่องอาการเจ็บป่วยทางกายมากมาย ก้าวร้าว หรือละเมิดกฎอย่างไม่ก้าวร้าว หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นบ่อยๆ เช่น ต่อต้านผู้ใหญ่ หนีโรงเรียน ทำลายข้าวของสาธารณะ หรือลักขโมยกลัวความอ้วนอย่างมาก ทั้งที่รูปร่างหรือน้ำหนักจริงไม่เป็นเช่นนั้นมีอารมณ์ซึมเศร้า ซึ่งเห็นได้จาก มีอารมณ์ไม่แจ่มใสต่อเนื่อง มองโลกในแง่ลบ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หรือคิดเรื่องตายบ่อยๆ อารมณ์โมโหรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้บ่อยๆ

ข้อมูลอ้างอิง www.ramamental.com


PB-Mag Team

Comments

comments