ภัยทางเพศ เด็กๆ คนใกล้ตัว

ภัยทางเพศ เด็กๆ คนใกล้ตัว

คนใกล้ตัวอันตรายมากกว่า
ดูจากสถิติจะพบว่าการถูกทำร้ายทางเพศจากคนแปลกหน้าน้อยกว่าคนที่รู้จัก ใกล้ชิด เหตุผลหนึ่งอ่าจจะเนื่องมาจากความไว้ใจ ความใกล้ชิด ทำให้ผู้ใหญ่เผอเรอและคิดว่า ไม่น่าจะมีอันตราย แต่สุดท้ายเรื่องร้ายๆ ก็เกิดขึ้นจนได้กับเด็ก ๆ สถานการณ์การล่วงเกินทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กทวีความรุนแรงมากขึ้น และลดระดับอายุของผู้กระทำที่ต่ำลงเรื่อยๆ ที่สำคัญภัยทางเพศที่แฝงตัวมากับความใกล้ชิดของคนภายในครอบครัว เครือญาติ หรือคนรู้จัก ยังครองสถิติเป็นผู้กระทำที่สูงสุด และน่ากลัวที่สุด

สอนลูกให้ระวังตัวจากภัยทางเพศ
การสอนให้ลูกรู้จักระวังภัยทางเพศไม่ใช่เรื่องการสร้างความระแวงให้กับเด็ก การปกป้องเด็กแบบผิดๆด้วยการที่พ่อแม่ปิดกั้นเด็กจากการมีชีวิตทางสังคมอย่างที่ควรจะเป็นตามวัย โอบอุ้มจนเด็กไม่สามารถระวังภัยด้วยตนเองได้ จนกลายเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงได้ง่าย การระวังภัยให้เด็กและการช่วยให้เด็กสามารถระวังภัยให้กับตนเองได้ เป็นหน้าที่ที่พ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรจะช่วยให้เด็กๆเติบโตอย่างปลอดภัย ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องเพศตามวัย แทนที่จะเกิดประสบการณ์ทางลบที่ทำให้เกิดรอยบาดแผลด้านจิตใจ และพ่อแม่ต้องยอมรับและเปิดใจให้ได้ว่า สังคมเราสมัยนี้เปลี่ยนไปมากแล้ว บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ลูกควรรู้ก็ควรปล่อยให้เค้าได้เรียนรู้ตามวัยโดยที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ ให้คำปรึกษา

ระวังภัยอย่างไร

1. อย่าทิ้งเด็กไว้ตามลำพังแม้ชั่วขณะ มักพบในข่าวบ่อยๆ ว่าเด็กนอนหลับอยู่ในบ้าน โดยไม่อยู่ในสายตา เมื่อต้องทิ้งลูกให้คนอื่นเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก คนรับเลี้ยงเด็ก ต้องมั่นใจว่าคนที่รับเลี้ยงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์พอที่จะดูแลเอาใจใส่เด็กได้อย่างใกล้ชิด ควรทดสอบด้วยการสังเกตท่าทีการเลี้ยง ลักษณะของเด็กเมื่ออยู่กับคนเลี้ยง มีความสัมพันธ์ที่ดี แจ่มใส เติบโตสมวัย หากสามารถดูแลลูกได้เองจะดีมาก

2. ในเด็ก 2-6 ขวบ ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ควรอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้และดูแลเด็ก ในเด็กที่โต (6-9 ปี) ควรดูแลเด็กให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และสอนการระวังภัย ดังนี้ ไม่ปล่อยให้เด็กดูแลกันเองตามลำพัง ความรับผิดชอบของเด็กอาจยังไม่มากพอที่จะป้องกันภัยกันได้

3. สอนวิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดี รู้จักปฏิเสธ ต่อรองออกมาจากสถานการณ์ ไปหาคนมาช่วยตนเอง การควบคุมสติขณะเกิดเหตุร้ายจะช่วยให้หาทางหนีทีไล่ให้กับตนเอง ในขณะที่ประวิงเวลาจนสามารถมีคนมาช่วยเหลือได้


PB-Mag Team

Comments

comments