เด็กอะไร! ชอบใช้กำลัง

เด็กอะไร! ชอบใช้กำลัง

คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคาดหวังสิ่งดีงามและพฤติกรรมในเชิงบวกหลายอย่างจากบุตรหลาน พยายามพูดคุยและสั่งสอนสิ่งต่างๆ ให้ลูกเห็น แต่ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งดีๆ ในตัวลูกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำให้เห็น เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการชอบใช้กำลังที่เราไม่อยากให้ลูกทำแต่พ่อแม่ก็ยังทำให้เห็นอยู่เป็นประจำ อย่างไรเสียเด็กก็ยังจะกระทำพฤติกรรมนี้ต่อไป ตราบใดที่พ่อแม่ยังไม่หยุดทำ

ทำไมต้องใช้กำลัง
เด็กที่มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรง มักจะมาจากปัญหา การทำงานของสมอง ซึ่งกระตุ้นให้เด็กคนนั้นรุนแรง เช่น เด็กเป็นโรคลมชัก สมาธิสั้น หุนหันพลันแล่น มีแนวโน้มถูกกระตุ้นง่าย ทำอะไรปราศจากความยั้งคิด เป็นการเกิดพฤติกรรมของความรุนแรงพื้นฐาน แต่สิ่งเหล่านี้ช่วยได้โดยแพทย์ จากการตรวจรักษา เยียวยา ร่วมกับการปรับพฤติกรรม

แต่ส่วนใหญ่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดู และสภาพสังคม เป็นต้นว่า การเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่ตามใจเด็กมาก ทำให้เด็กไม่รู้จักเรียนรู้การควบคุมตนเอง ซึ่งพ่อแม่ต้องช่วยกัน ในการอบรมบ่มนิสัย ปรับพฤติกรรมเด็กตั้งแต่ประถมวัย

พ่อแม่อย่ามองว่าความความรุนแรงคือความกล้าหาญ
พ่อแม่หลายคนคิดว่า การปล่อยเด็กตามอำเภอใจเป็นเรื่องที่ดี เข้าข้างลูกตนเองเวลากระทำผิด หรือเวลาที่เด็กใช้ความรุนแรง พ่อแม่กลับเห็นเป็นเรื่องความกล้า ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก หรือบางคนยุยงให้เด็กต่อสู้ผิดทาง ประกอบกับสิ่งที่เด็กพบเห็นเป็นประจำ ทำให้เด็กเลียนแบบความรุนแรงโดยตรง โดยเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัว ที่มีการกระทำต่อกันด้วยความรุนแรง ผู้ใหญ่ทำร้ายต่อกันรุนแรง ทะเลาะกัน แสดงอารมณ์รุนแรง ขว้างปาสิ่งของ ยับยั้งอารมณ์ตนเองไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง เด็กจะเรียนรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือระบายอารมณ์จะต้องใช้ความรุนแรง เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้จากครอบครัวโดยตรง

อย่าใช้กำลังแก้ไขการใช้กำลัง
เมื่อโตขึ้นประมาณอายุ 3-4 ขวบ เด็กจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้น รู้จักหยุดพฤติกรรมเอง พ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีที่เหมาะสม แต่ต้องอบรมระเบียบวินัย เช่น เด็กเล็ก เวลาจะเอาอะไรจะเอาให้ได้ ถ้าเอาไม่ได้จะอาละวาด ขว้างปา ตีคนอื่น ตี หยิก กัด เป็นต้น พ่อแม่ต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ เช่น จับเด็กออกห่าง บอกเด็กว่าทำไม่ได้ ถ้าอยากตีให้ตีตุ๊กตา อยากกัดให้กัดขนม หรือของเล่นที่เป็นยาง หรือเบี่ยงเบนความสนใจเด็กไปทางอื่น อย่าใช้วิธีการตีตอบหรือทำร้ายเด็ก


PB-Mag Team

Comments

comments