มีบุตรยากทำอย่างไร?

มีบุตรยากทำอย่างไร?

ก่อนจะเข้าใจกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก ต้องทราบเสียก่อนว่า เมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าคู่สมรสของเรามีภาวะมีบุตรยาก ภาวะนี้วินิจฉัยเมื่อคู่สามีภรรยาที่มีเพศสัมพันธ์กันสม่ำเสมอ นานกว่า 1 ปี แล้วไม่สามารถมีบุตรเองได้ ซึ่งอาจต้องมีการตรวจประเมินหาสาเหตุ ให้การดูแลรักษา และให้คำปรึกษาแนะนำ ตามความเหมาะสม ทั้งทางด้านการแพทย์ สภาพจิตใจ และค่าใช้จ่าย

ภาวะมีบุตรยาก โดยส่วนใหญ่มักสามารถหาสาเหตุได้ เช่น สาเหตุจากฝ่ายชาย  จากฝ่ายหญิงด้านหลอดมดลูกและพังผืดในอุ้งเชิงกราน หรือภาวการณ์ตกไข่ผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งสามารถประเมินเบื้องต้นได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจเพิ่มเติม

หลังจากการซักประวัติ และตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากแล้ว จะมีการตรวจค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อคัดกรองโรคหรือภาวะที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น ความเข้มข้นเลือด ตรวจหมุ่เลือด พาหะโรคซิฟิลิส เอดส์ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยากทั้งในฝ่ายชายและฝ่ายหญิงด้วย โดยในฝ่ายชายจะเป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิเป็นหลัก การเตรียมตัวให้งดหลั่งน้ำเชื้ออสุจิ 2-7 วัน เก็บน้ำเชื้อโดยหลั่งในภาชนะพลาสติกปราศจากเชื้อ โดยจะตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์ หากมีผลผิดปกติรุนแรงจะต้องทำการตรวจค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป เช่น การตรวจเลือดทางระบบต่อมไร้ท่อ การตรวจทางพันธุกรรม

ส่วนในฝ่ายหญิงจะมีการตรวจประเมินการทำงานของรังไข่ การตรวจประเมินหลอดมดลูกและมดลูก ขึ้นอยู่กับประวัติและการตรวจร่างกายที่สงสัย เพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก การตรวจการทำงานของรังไข่ได้แก่ การตรวจเลือดดูฮอร์โมนที่บ่งถึงจำนวนฟองไข่ที่เหลืออยู่  เช่น FSH, AMH หรือตรวจดูความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น TSH, PRL นอกจากนี้การตรวจจำนวนฟองไข่ก็สามารถทำได้โดยตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอดในวันที่ 2 ของระดูด้วย (Antral follicle count, AFC)

โดยส่วนใหญ่ในฝ่ายหญิงทุกรายจะมีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินมดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูก ส่วนการตรวจประเมินหลอดมดลูกจะทำในฝ่ายหญิงที่มีประวัติเคยผ่าตัด เคยติดเชิ้ออุ้งเชิงกรานหรือมีบุตรยากเป็นเวลานาน ได้แก่ การฉีดสีดูโพรงมดลูกและหลอดมดลูก การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการฉีดน้ำเกลือเข้าไปในโพรงมดลูก  หรือส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

เมื่อตรวจพบสาเหตุของการมีบุตรยากแล้ว ส่วนหนึ่งก็รักษาตามสาเหตุ ส่วนที่หาสาเหตุไม่พบก็อาจพิจารณาใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ต่อไป


PB-Mag Team
 

Comments

comments