มะเร็งกับการตั้งครรภ์

มะเร็งกับการตั้งครรภ์

มีคุณผู้หญิงหลายท่านกำลังมีความวิตกกังวลเรื่องมะเร็งที่ตนกำลังประสบอยู่ซึ่งคงหนักหนาสาหัส แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเติมเต็มชีวิตในครอบครัวคือ ลูก จึงเกิดคำถามมากมายว่าถ้าเป็นมะเร็งจะสามารถมีบุตรได้หรือไม่ แล้วภาวะนี้จะส่งผลต่อลูกน้อยหรือไม่ รวมไปถึงลูกจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่ หากคุณแม่ที่กำลังรักษามะเร็งอยู่แต่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นจะทำอย่างไรดี ผมขอจัดแบ่งกลุ่มคุณแม่เป็นสองกลุ่มครับ

1. คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งชนิดต่างๆแล้วต้องการมีบุตร
สำหรับคุณแม่กลุ่มนี้ถือว่าโชคดีเนื่องจาก มักมีสุขภาพแข็งแรงพอประมาณอยู่แล้วเรื่องการมีบุตรคงจะไม่ยากมากนักปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาคือ. ชนิดมะเร็ง ระยะของโรค ความสงบของโรค การรักษาที่ได้รับช่วงรักษา และสุขภาพของคุณผู้หญิงเป็นต้น ในเรื่องของชนิดมะเร็ง ถ้าเป็นมะเร็งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์สตรี เช่นมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มักไม่มีปัญหาใดๆ เพียงโรคสงบลงอย่างน้อย 2 ปี ก็มีบุตรได้ตามปกติ ส่วนในเรื่องของมะเร็งสตรีคงต้องปรึกษาสูตินรีแพทย์อีกครั้งต้องพิจารณาเป็นรายๆไป เช่นถ้าเป็นมะเร็งรังไข่การักษาคงเป็นการผ่าตัดและให้เคมีบำบัดร่วม ดังนั้นกลุ่มนี้คงมีบุตรจากไข่ของคู่สามีภรรยาไม่ได้. อาจต้องรับบุตรบุญธรรมมาหรือใช้ไข่ของน้องสาวมาผสมกับสามี แล้วอุ้มบุญซึ่งจะซับซ้อนมากขึ้นเป็นต้น. ส่วนมะเร็งปากมดลูกขึ้นอยู่กับระยะ เช่นระยะ1 การรักษามักเป็นการผ่าตัดเอาปากมดลูกออก เหลือตัวมดลูกไว้เพื่อมีบุตร
(Radical trachelectomy) หรือในบางรายที่เป็นระยะ2การรักษาคงเป็นการฉายแสงส่วนใหญ่ซึ่งรังสีจะทำลายรังไข่ดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้ต้องวางแผนการรักษาตั้งแต่ก่อนรักษามะเร็ง เช่นการนำไข่ไปแช่แข็งก่อนฉายแสง แล้วนำไข่ไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ดังนั้นคุณแม่ที่เป็นมะเร็งอย่าถอดใจที่จะมีบุตร ในเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถทำได้นะครับ

2.กลุ่มที่กำลังรักษามะเร็งอยู่แต่อยู่ดีๆตั้งครรภ์ขึ้นมาจะมีทางเลือกอย่างไรบ้าง
กลุ่มนี้สิ่งที่พิจารณาคงซับซ้อนมากขึ้น และแพทย์หลายท่านคงตัดสินใจยากด้วยและเป็นสิ่งที่มักไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ทางการแพทย์เราคงพิจารณาสุขภาพคุณแม่เป็นหลักก่อน รักษาเรื่องมะเร็งอย่างเต็มที่จนหลายครั้งเพื่อการรักษาที่ให้ได้ผลสูงสุดอาจมีความจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ในบางราย สิ่งที่แพทย์มักจะนำมาพิจารณาคือ ชนิดของมะเร็ง มะเร็งบางชนิดมีการกระจายหรือความดุร้ายของโรคสูง เช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอดซึ่งกลุ่มนี้ต้องรีบรักษาทันที แต่มะเร็งบางชนิดโตช้าเช่นมะเร็งปากมดลูก ถ้าสามารถรอจนเด็กในครรภ์พออยู่รอดเองได้ก็มักจะรอ แล้วเริ่มรักษาครับ. ปัจจัยอื่นๆเช่นการรักษาของมะเร็งการฉายแสงหรือการให้เคมีบำบัดย่อมส่งผลต่อทารกในครรภ์อย่างแน่นอน การให้เคมีบำบัดอาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกอาจทำให้พิการได้หรือแท้งได้. ส่วนการฉายรังสีก็เช่นกันทำให้ทารกพิการหรือแท้งบุตรได้รวมถึงการฉายแสงอาจส่งผลให้เกิดมะเร็งในทารกได้ดังนั้นคงต้องร่วมกันในการตัดสินใจทั้งผู้ป่วย ญาติ และแพทย์

เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและตัดสินใจยากมากนะครับ ดังนั้นผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและจะเห็นว่าการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะทำให้เราไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพที่ตัดสินใจยากครับ มะเร็งรักษาได้ และป้องกันได้ถ้าดูแลสุขภาพของตนอย่างประจำไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพทุกปีก็จะห่างไกลจากมะเร็งได้ครับ


PB-Mag Team

Comments

comments