จะคลอดวิธีใดดีที่สุด

จะคลอดวิธีใดดีที่สุด

สำหรับคุณแม่ที่ใกล้คลอดหลายคนยังคงกังวลเกี่ยวกับการคลอดว่ามีอะไรบ้าง และวิธีใดที่เหมาะกับตนเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับตนเองและทารกในครรภ์ คงจะตอบยากว่าใครควรจะคลอดแบบไหน และแบบไหนดีที่สุดเพราะการคลอดที่แตกต่างกันก็จะพบภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามการคลอดธรรมชาติย่อมดีที่สุดครับผมขอสรุปเรื่องการคลอดดังนี้

คลอดทางช่องคลอดดีที่สุด
เนื่องจากการคลอดทางช่องคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่า ระยะพักฟื้นสั้น เจ็บน้อยกว่า และภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการคลอดโดยการผ่าตัด เสี่ยงต่อเสียเลือด และภาวะแทรกซ้อนจากทางวิสัญญีน้อยกว่าดังนั้นคุณแม่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ระหว่างการฝากครรภ์ไม่พบปัญหาใด ควรคลอดทางช่องคลอดครับ

การผ่าตัดคลอด
การผ่าตัดคลอดปกติต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ควรเลือกในรายที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน การเตรียมตัวที่ดีได้แก่ การงดน้ำงดอาหารที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการสำลักเข้าปอด การเตรียมเลือดเพราะอาจต้องเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดได้ ส่วนแผลผ่าตัดจะเป็นแนวนอนหรือแนวขวางขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัดครับ

การคลอดวิธีอื่น เช่น การใช้คีม (Forceps) , การคลอดด้วยเครื่องสุญญากาศ (Vacuum) 

การคลอดด้วยคีม (Forceps)
ใช้ในกรณีที่ปากมดลูกเปิดหมดแล้ว และไม่ต้องการให้คุณแม่เบ่งคลอดเช่นความดันโลหิตสูง หรือช่วยกรณีช่วยคลอดโดยขั้นตอน จะใช้คีมสอดเข้าหนีบบริเวณข้างใบหูเด็ก 2 ข้างแล้วดึงด้วยแรงพอเหมาะออกมาจนศีรษะมาเกยและช่วยคลอดตามปกติ ดังนั้น อาจพบว่ามีแผลฉีกขาดที่ช่องคลอดได้มาก หรือพบร่องรอยกดทับที่แก้มเด็กได้ แต่ภาวะแทรกซ้อนนี้หายไปได้โดยไม่เหลือร่องรอยครับ

การคลอดการคลอดด้วยเครื่องสุญญากาศ (Vacuum)
เป็นวิธีช่วยคลอดอีกวิธีหนึ่งโดยใช้ถ้วยซึ่งอาจเป็น silicone หรือ เหล็ก แปะไว้ที่ศีรษะแล้วขึ้นสุญญากาศ แล้วแพทย์ทำการคลอดดึงตามแรงเบ่งของแม่ ขณะที่ปากมดลูกเปิดหมด ดังนั้นที่ศีรษะเด็กอาจพบรอยนูนจากการคั่งของเลือด หรือตัวเหลืองหลังคลอดได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อได้ทำงานช่วยคลอดแล้วไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการคลอดด้วยคีม (Forceps) หรือการคลอดการคลอดด้วยเครื่องสุญญากาศ (Vacuum)วิธีใดวิธีหนึ่ง จะต้องได้รับการคลอดโดยการผ่าตัดครับ

อีกสิ่งที่อาจใช้พิจารณาถึงการคลอดคือ คุณอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ?
ภาวะฉุกเฉินดังกล่าวส่วนมากมีความจำเป็นต้องให้คลอดทันที ซึ่งคงต้องเป็นการผ่าตัดคลอดเพราะคุณแม่กลุ่มนี้ปากมดลูกมักจะยังเปิดไม่หมด หรือยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ภาวะดังกล่าว เช่น ภาวะรกเกาะต่ำเลือดออก, ทารกอยู่ในภาวะเครียด (Fetal distress), ทารกสำลักน้ำคร่ำ (Thick meconium) , ครรภ์เป็นพิษรุนแรง, ทารกท่าก้น หรือท่าขวางร่วมกับเจ็บครรภ์, สายสะดือย้อย, ครรภ์แฝดที่ไม่ใช่ท่าศีรษะร่วมอาการเจ็บครรภ์  เป็นต้น

ในกรณีไม่ฉุกเฉิน อาจวางแผนการคลอดโดยการผ่าตัดในกรณี ภาวะรกเกาะต่ำ, ผ่าตัดคลอดในครรภ์ก่อน, เคยมีประวัติผ่าตัดมดลูกมาก่อน, ครรภ์แฝด, ทารกท่าก้นหรือท่าขวาง, น้ำคร่ำน้อย, ทารกตัวโตมาก (> 4500 gm) เป็นต้น


PB-Mag Team

Comments

comments