สมัยนี้ยังมีอยู่นะ… พ่อแม่ที่ชอบทารุณลูก

สมัยนี้ยังมีอยู่นะ... พ่อแม่ที่ชอบทารุณลูก

แม้จะเรียกว่าเวลานี้เป็นยุคสมัยแห่งความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี การเลี้ยงลูกแบบรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีจะหายไป  แต่ก็ไม่ได้หายไปเสียทั้งหมด เพราะเหตุผลภายในจากความกดดันในจิตใจเด็กๆ ทำให้หลายๆ อย่างสะท้อนผลกลับมาในทางที่ไม่สู้ดีนัก  อาจจะเผลอพูดหรือทำสิ่งนั้นๆ ลงไปก่อน  บ่อยครั้งเข้าก็กลายเป็นการทารุณสะสมและฝังลึกในจิตใจลูก  แม้จะเรียกว่าเวลานี้เป็นยุคสมัยแห่งความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี การเลี้ยงลูกแบบรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีจะหายไป  แต่ก็ไม่ได้หายไปเสียทั้งหมด เพราะเหตุผลภายในจากความกดดันในจิตใจเด็กๆ ทำให้หลายๆ อย่างสะท้อนผลกลับมาในทางที่ไม่สู้ดีนัก  อาจจะเผลอพูดหรือทำสิ่งนั้นๆ ลงไปก่อน  บ่อยครั้งเข้าก็กลายเป็นการทารุณสะสมและฝังลึกในจิตใจลูก

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทารุณลูก

ความรุนแรงในอดีต 
โดยมากแล้วพ่อแม่ที่ทำทารุณกับลูกไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือร่างกายนั้น ล้วนแล้วแต่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีประวัติเคยถูกทำทารุณมาก่อนเมื่อครั้งยังเล็ก  พ่อแม่ประเภทนี้จึงมีแนวโน้มทำร้ายลูกของตัวเองเมื่อเป็นพ่อแม่ อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจ

ความแตกต่างของทัศนคติ 
ลูกที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจบางครั้งก็ได้รับการปฏิบัติจากพ่อแม่ที่แตกต่างกันออกไป   ซึ่งลูกคนที่เกิดจากความไม่ตั้งใจจะโดนปฏิบัติแบบทารุณแตกต่างจากลูกคนอื่นๆ แค่การปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันก็ทารุณเด็กทางความรู้สึกมากพอแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกสะสมไว้ใจความทรงจำและส่งผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของลูกเมื่อโตขึ้น เด็กจะเป็นคนก้าวร้าวและแปลกแยกจากคนอื่นๆ

พื้นฐานความสัมพันธ์ของพ่อแม่
การทะเลาะกันของพ่อแม่มักเกิดมาจาก การโทษกันของอีกฝ่ายว่าตนเองต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกอยู่คนเดียว  และปัญหาแบบนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากเรื่องเงิน การมีรายรับที่ไม่สมดุลกับรายจ่าย ซึ่งรายรับที่เกินมานี้เกิดจากลูกเป็นหลักแน่นอนอยู่แล้วว่า  ความไม่พอใจและความโกรธแค้น จึงถูกไปลงที่ลูกอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ จึงจึงได้รับการทารุณ อาจจะทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ความสามารถของลูก
การไม่เข้าใจในความสามารถแต่ละระดับของพัฒนาการในขั้นต่างๆ ของลูก อาจจะเป็นผลให้เกิดการทารุณได้ด้วยเช่นกัน  พ่อแม่บางคนอาจจะยากที่จะแก้ไขมันได้  เด็กที่ถูกทารุณมักจะมีเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดวิกฤติในครอบครัว และไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง บางคนทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่  เป็นปัญหาความไม่มั่นคงทางจิตใจ  ทำให้เด็กๆ มีปัญหาเรื่องความรู้สึกไร้รกราก ไม่มั่นคงทางอารมณ์ 


PB-Mag Team

Comments

comments