ฟ้องหย่าเมื่อสามีเป็นเกย์

ฟ้องหย่าเมื่อสามีเป็นเกย์

เมื่อเราเผชิญกับความจริงที่ว่าผู้ชายที่เราเคยรักและคิดจะฝากชีวิตไว้ จะแก่เฒ่าเลี้ยงลูก เลี้ยงหลานไปด้วยกัน บัดนี้นั้นได้กลายร่างเป็นเพื่อนสาวที่เราเองก็ไม่เคยรู้ว่าเค้ามาเปลี่ยนแนวตรงไหน ทีนี้ปัญหาครอบครัวก็เกิดสิคะในรายที่มีการจดทะเบียนสมรส เราจะพบว่า ปัญหาในเรื่องการหย่าร้างการแบ่งสมบัติจะตามมาแน่นนอน เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะ ถ้ามันไม่มากพอ 

จะฟ้องหย่าสามีเป็นเกย์ 
คนทั่วไปมักคิดว่าถ้าสามีเป็นเกย์ภรรยาจะฟ้องหย่าไม่ได้ เพราะภรรยาจะฟ้องหย่าสามีได้เมื่อสามีให้การอุปการะยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยา เมื่อภรรยาน้อยของสามีเป็นผู้ชาย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าภรรยาฟ้องหย่าไม่ได้ แต่อันที่จริงเหตุฟ้องหย่านั้นมีได้หลายเหตุ การฟ้องหย่าสามีที่เป็นเกย์ ใช้เหตุฟ้องหย่าคือ กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยา ส่วนใหญ่มักพบว่าสามีที่ตกเป็นจำเลยในเหตุหย่าดังกล่าวไม่ค่อยมาต่อสู้คดี แต่แม้ว่าจำเลยจะไม่มาศาล คดียังสามารถดำเนินการพิจารณาไปฝ่ายเดียว โดยผู้ฟ้องหย่าคือภรรยาในฐานะโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นพฤติกรรมการเป็นเกย์ของสามีให้ได้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้หย่าถ้าจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาอีกคือไม่ยอมไปหย่าที่อำเภอ ภรรยาสามารถที่จะใช้คำพิพากษาและคำรับรองว่าคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ให้เจ้าหน้าที่อำเภอจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวได้

กรณีที่เราฝ่ายหญิงจะตัดสินใจฟ้องหย่า 
กรณีแรก สามีคุณรู้ตัวว่าเป็นเกย์อยู่แล้วก่อนแต่งงาน แต่มาแต่งเพราะสถานะทางสังคมหรือเหตุผลบ้าบออะไรก็แล้วแต่ (เหมือนดารารุ่นเก่าบางคน) ด้วยเหตุนี้ทำให้คุณภรรยาสาสารถต่อสู้ว่า การแต่งงานนี้เป็นโมฆียะ คือ สามารถบอกเลิกไม่ให้สัตยาบรรณได้ โดยอ้างเหตุกลฉ้อฉล(เค้าหลอกให้คุณมาแต่งด้วย ทั้งที่ไม่คิดจะอยู่กินฉันสามีภรรยาจริงๆ) โดยขอให้ศาลเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะนี้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องฟ้องคดีภายใน 90 วันนับแต่วันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงกลฉ้อฉลหรือภายใน 1 ปีนับแต่วันสมรส

กรณีที่สอง สามีคุณไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองเป็นเกย์ กรณีนี้ไม่ต้องสืบเลย ไม่ใช่กลฉ้อฉลแน่นอน เพราะตัวเองยังไม่รู้ตัวเลย ทั้งยังไม่มีเจตนาด้วย ดังนั้น การสมรสในกรณีนี้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

แต่ทั้งสองกรณีที่กล่าวมานั้น คู่สมรสอาจตกลงกันที่จะหย่าขาดจากกันก็ได้ โดยไม่ต้องฟ้องร้อง คือสมัครใจหย่ากันเอง เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการกันอีกแล้ว แต่ถ้าฝ่ายสามีเกย์ไม่ยอมหย่า คุณภรรยาอาจฟ้องหย่าต่อศาลได้ โดยอ้างว่า สามีทำการปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรง เช่น สามีเกย์ของคุณไปอาศัยอยู่ร่วมชายคากับชายอื่นเหมือนสามีภรรยา หรือพาชายอื่นเข้ามาร่วมสมสู่หลับนอนในบ้าน เป็นต้น กรณีแบบนี้ภรรยาอาจฟ้องหย่าได้


PB-Mag Team

Comments

comments