ความปลอดภัยและการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก

ความปลอดภัยและการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก


การขับขี่รถยนต์
ฝึกให้ลูกนั่ง ที่นั่งเฉพาะสำหรับเด็กในรถยนต์ (Car-safety seat) ที่เบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอขณะนั่งรถยนต์ ถ้าจำเป็นต้องนำเด็กทารกไว้ที่เบาะหน้า ต้องใช้ที่นั่งสำหรับทารกที่หันหน้าเข้าหาเบาะ (Rear-facing car seat) และรัดเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน ห้ามเอาเด็กนั่งตักขณะขับรถยนต์

การขี่จักรยาน
พ่อแม่ไม่ควรอนุญาตให้เด็กขี่จักรยานออกนอกถนนในที่ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง ในกรณีที่เด็กต้องขี่จักรยานควรแนะนำวิธีใช้กฎจราจรที่เกี่ยวข้องให้เด็กเข้าใจก่อน

การขี่มอเตอร์ไซค์
ถ้าจำเป็นต้องนำลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ ต้องสวมหมวกนิรภัยให้ลูกเสมอ และ ไม่ควรนำลูกหลายๆ คนซ้อนมอเตอร์ไซค์พร้อมๆ กัน หรือซ้อนพร้อมกันทั้งพ่อแม่ ลูกเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

การเดินเท้า
การเดินถนนในประเทศไทยควรเดินบนทางเท้าและเดินชิดขวาถ้าเดินบนขอบถนนที่ไม่มีทางเท้า ให้เดินในด้านที่มองเห็นรถวิ่งสวนมา และให้เด็กเดินชิดด้านในเสมอ การข้ามถนนควรใช้สะพานลอย หรือ ข้ามตรงทางม้าลายในกรณีที่ไม่มีสะพานลอยหรือทางม้าลาย ควรข้ามถนนโดยดูทั้งด้านซ้าย-ขวาก่อนข้ามทั้งนี้บิดามารดาควรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอ

มลพิษในอากาศ
หลีกเลี่ยงที่จะพาเด็กทุกวัยไปในชุมชนที่แออัด เช่น ตามสี่แยก หรือถนนที่มีการจราจรคับคั่งและห้างสรรพสินค้าที่แออัด

จากผลกระทบของมลพิษในอากาศที่มีต่อเด็กในปัจจุบัน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เห็นสมควรให้รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมระดับควัน ฝุ่นละออง ไอเสีย สารตะกั่วและโลหะหนักในอากาศ ควบคุมการกำจัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะและสเตอรอยด์ในอาหารสัตว์อย่างสม่ำเสมอ


PB-Mag Team

Comments

comments