เจ้าตัวน้อยของคุณ หนักเท่าไหร่สูงแค่ไหน ในแต่ละเดือน?

เจ้าตัวน้อยของคุณ หนักเท่าไหร่สูงแค่ไหน ในแต่ละเดือน?

ตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของทารกเพศชายและเพศหญิงควรมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ดังตารางต่อไปนี้


PB-Mag Team

Comments

comments