มาเข้าใจ พัฒนาการสมองของหนูหน่อย

มาเข้าใจ พัฒนาการสมองของหนูหน่อย

เมื่อเข้าใจแล้วว่าสมองมีกายภาพและนิสัยในการเรียนรู้อย่างไร ก็ไม่เป็นเรื่องยากในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับลูกจากความเข้าใจนั้น แต่เครื่องมือสำคัญอีกชิ้นที่ทำให้พ่อแม่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกได้อย่างง่ายๆ และเหมาะสมกับพัฒนาการของสมองตามวัยของเขาก็คือ ความเข้าใจว่าสมอง จะมีการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยนั่นหมายความว่าเด็กยังต้องพึ่งพาผู้ใหญ่รอบตัวเขาเป็นหลัก  ในการเรียนรู้ ดังนั้นสิ่งที่เด็กให้ความสนใจในช่วงวัยแรกของชีวิต 0-36 เดือน จะเริ่มต้นด้วยความสนใจต่อผู้อื่น ตามมาด้วย การทำความรู้จักต่อตัวเอง การควบคุมกล้ามเนื้อและการทำงานที่ประสานกันของมือและตา การฝึกภาษาและการสื่อสาร การตระหนักรู้ต่อร่างกาย เวลา มิติ และสถานที่ การกระทำอย่างตั้งใจและการใช้เครื่องมือ การแสดงอารมณ์ความรู้สึก พ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกแปลกต่อการทำความเข้าใจพัฒาการของลูกในลักษณะนี้เพราะไม่เหมือนการนำเสนอในเรื่องของพัฒนาเด็กทั่วๆ ไปที่ยึดหลักการมองในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเบื้องต้น แต่หากเรามองในมิติของสมอง เราจะพบว่าการทำความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการสมองโดยเริ่มจากความเข้าใจในพฤติกรรมและนิสัยของสมองจะเป็นตัวช่วยทำให้พ่อแม่และ ผู้ดูแลเด็กมองเห็นวิธีการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมองได้อย่างไม่ยาก และที่สำคัญเมื่อสมองแข็งแรง ร่างกายก็จะแข็งแรงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เพราะสมองเป็นศูนย์  บัญชาการกลางในการสร้างพัฒนาการองค์รวมให้กับมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย


PB-Mag Team

Comments

comments