โรคปอดบวม

โรคปอดบวม

โรคปอดบวม

โรคปอดบวม โรคปอดบวมเป็นโรคที่สำคัญมากในกลุ่มอาการไข้หวัดและปอดบวม เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจชนิดรุนแรง ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตได้มาก  โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวน้อยเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีเด็กขาดอาหารหรือเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด มักจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รักษาแบบทันท่วงทีอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดความพิการตามมาได้ 

สาเหตุของโรคปอดบวม

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งมักจะเริ่มโดยเป็นหวัดก่อน 2-3 วันก่อนและมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเชื้อเข้าทางระบบหายใจเช่นเดียวกับโรคหวัด การหายใจเอาเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปโดยตรง การไอจามรดกัน การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ถ้าเป็นเชื้อที่เกิดจากนิวโมคอคคัสอาจมีโอกาสกลายเป็นโรคติดเชื้อที่รุนแรงได้

การป้องกันโรค

การป้องกันโรคกลุ่มอาการไข้หวัดและปอดบวมจะเหมือนกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เด็กเล็กๆ จะต้องหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไอโดยไม่ให้อยู่ใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เป็นหวัดและปอดบวมได้ง่าย คือ การอยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ บ้านที่ใช้ฟืนหุงต้มอาหารและมีควันในบ้าน เด็กทุกคนควรเกิดมาแข็งแรง โดยมารดาต้องมีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีลูกเมื่อพร้อม ควรเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างน้อย 4-6 เดือน นอกจากนี้เด็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคติดต่อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขด้วย และควรได้รับวัคซีนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง


PB-Mag Team

Comments

comments