เด็กชอบออกกำลังกายไอคิวสูงกว่า

เด็กชอบออกกำลังกายไอคิวสูงกว่า

นักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก สวีเดน รายงานการศึกษาสภาพร่างกายและสติปัญญาผู้ชายสวีเดน 1.2 ล้านคนที่เกิดระหว่างปี 1950-1976 ในช่วงที่รายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ 18 ปี งานวิจัยที่นำโดย ดร. เอช. จอร์จ คูห์น พบความเชื่อมโยงชัดเจนระหว่างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจกับความเฉลียวฉลาด แต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับระดับสติปัญญาแต่อย่างใด รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารโปรซีดดิงส์ ออฟ เดอะ เนชันแนล อะคาเดมี ออฟ ไซนส์ ยังระบุว่าการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างคู่แฝดเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าพันธุกรรม ภูมิหลังทางสังคมละครอบครัวไม่มีเหตุผลในเรื่องนี้ คูห์นอธิบายว่าในบรรดากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยคู่แฝดนับพันคน พบว่าคนที่แข็งแรงกว่ามักมีระดับ ไอคิวสูงกว่า นักวิจัยเชื่อว่าการศึกษานี้มีนัยสำคัญสำหรับการศึกษาของวัยรุ่นการเพิ่มเวลาเรียนพละศึกษาในโรงเรียนไม่ได้เพียงช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่หนักไปทางนั่งๆ นอนๆ ของเด็ก แต่ยังช่วยส่งเสริมสติปัญญาและผลการเรียนด้วย อย่างไรก็ดี นักวิจัยยอมรับว่ายังไม่รู้ชัดเจนว่าเด็กผู้ชายที่ทำกิจกรรมทางร่างกายมากกว่าฉลาดกว่า หรือเป็นเพราะเด็กที่ฉลาดกว่าชอบออกกำลังกายมากกว่ากันแน่ จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้

Comments

comments