เด็กขาดวิตามินดีอาจมีสาเหตุจากคอมพิวเตอร์

เด็กขาดวิตามินดีอาจมีสาเหตุจากคอมพิวเตอร์

นักวิจัยอังกฤษเผย เด็กขาดวิตามินดีอาจมีสาเหตุจากการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์
ศาสตราจารย์ไซม่อน เพียซ จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ของเด็กในยุคนี้ อาจส่งผลให้เกิดการขาดวิตามินดีสูงกว่าในอดีตได้ นอกจากนี้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเด็ก เช่น การขาดการออกกำลังกาย การขาดการควบคุมทางด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารฟาสฟู้ด และ น้ำอัดลม ทำให้เด็กยุคนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะกระดูกไม่แข็งแรงได้ในที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ปริมาณแสงแดดที่เด็กได้รับนั้น เด็กในประเทศแถบเส้นศูนย์รวมทั้งเด็กไทยอาจโชคดีกว่าเด็กในประเทศซีกโลกเหนือซึ่งมีอากาศที่หนาวเย็น และมีโอกาสที่จะได้รับแสงแดดในปริมาณที่น้อยกว่า และในปีหนึ่งมีโอกาสได้รับแสงแดดนน้อยกว่า จึงทำให้โอกาสในการขาดวิตามินดี มีสูงกว่า นับเป้นความโชคดีของเด็กไทย แต่หากจะให้ดีพ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกให้เด็กมีกิจกรรมนอบ้านเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาภาวะกระดูกในอนาคตได้

Comments

comments