อยากเป็นไหม เด็กเจ้าเสน่ห์

มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เด็กคนหนึ่ง กลายที่เป็นที่สนใจกระทั่งกลายเป็นคนที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ รักใคร่เอ็นดูแต่ปัจจัยหลักๆ นั้นรู้ไหมคะว่ามันมาจากครอบครัวทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะทุกสิ่งอย่างกว่าจะก่อรวมมาเป็นคนคนหนึ่งที่มีบุคลิกลักษณะต่างๆ นั้น มันเริ่มต้นมาจากครอบครัว และการเลี้ยงดุทั้งหมดทั้งสิ้น

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความผูกพันแน่นแฟ้นที่เด็กมีต่อพ่อแม่ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นคนมีความสุข เมื่อพ่อแม่แสดงความเข้าอกเข้าใจและตอบสนองความต้องการของเด็ก พ่อแม่ได้ปลูกสร้างพื้นฐานความรู้สึกที่มั่นคงในตัวลูกนอกจากนั้นแล้ว ทักษะการเข้าสังคมของลูกจะดีหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ คงเส้นคงวาของพ่อแม่ด้วย

ความไว้วางใจของพ่อแม่
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่า ความรู้สึกไว้วางใจในในมนุษย์ด้วยกันนี้ ถ้าไม่สร้างเสียตั้งแต่แรกเริ่มของชีวิต จะไม่สามารถสร้างขึ้นในภายหลังได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เด็กอาจกลายเป็นคนระแวงคน และสังคมจนเกินเหตุ โอกาสที่จะเติบโตเป็นคนมองโลกในร้ายย่อมมีได้สูง ความไว้วางใจที่แม่สร้างให้เกิดในใจลูก เป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการพัฒนาลูกให้มีทักษะทางสังคมที่ดี เพราะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครได้นั้น เราจะต้องเกิดความไว้วางใจคนคนนั้นเสียก่อน ดังนั้น ถ้าแม่สร้างประสบการณ์ให้ลูกเกิดความรู้สึกไว้วางใจ ลูกก็จะมีความไว้วางใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และคนที่สามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดกับลูกเป็นคนแรกก็คือแม่

การปฏิบัติต่อกันในครอบครัว
กระนั้น สิ่งที่จะทำให้เด็กเรียนรู้วิธีสร้างสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับคนอื่น ยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในครอบครัวด้วย เด็กๆ เรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์จากการเฝ้าดูคนรอบข้างปฏิบัติต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่พ่อปฏิบัติกับแม่ คนในครอบครัวปฏิบัติต่อกัน หรือวิธีที่แต่ละคนปฏิบัติต่อตัวเด็กเอง เด็กจะซึมซับและจะนำวิธีการเหล่านี้ไปลองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ถ้าเลี้ยงดูลูกให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้โอกาสได้เรียนรู้ความสนุกสนานที่เกิดจากการเล่นกับผู้อื่น ลูกก็จะสามารถเข้าสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ง่าย และรู้จักสร้างมิตรภาพที่แท้จริงขึ้นมาได้


PB-Mag Team

Comments

comments