ฟาสต์ฟูดทำเด็กไอคิวต่ำ

          มีงานวิจัยเผยว่า เด็กที่ต้องรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดบ่อยๆ นั้น อาจมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน  การศึกษานี้ได้มีการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตของร่างกายในเด็กชาวสกอต จำนวน 4,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับประทานอาหารฟาสต์ฟูดบ่อยๆ กับเด็กที่ได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ หรืออาหารที่ปรุงภายในครอบครัว ซึ่งพบว่าการที่พ่อแม่ให้ลูกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดนั้น มีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก และอาจทำให้เด็กมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อนที่ไม่ได้รับประทานประมาณ 2-5 คะแนนเลยทีเดียว  นอกจากนั้น นักวิจัยยังพบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของพ่อแม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โดยพ่อแม่ที่มีฐานะดี จะเลือกปรุงอาหารที่ทำจากวัตถุดิบสดใหม่ให้ลูกรับประทาน ขณะที่พ่อแม่ที่ฐานะไม่ค่อยดีนั้น จะเน้นให้ลูกบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดเป็นหลัก เนื่องจากตนเองต้องทำงานไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้ลูกๆ  ดร.Sophie von Stumm จากแผนกจิตวิทยาของ Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน เจ้าของผลการวิจัยดังกล่าว เผยว่า พ่อแม่ทุกคนล้วนตระหนักดีในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้ลูกรับประทาน เพราะมีผลต่อการพัฒนาของสมอง การศึกษานี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าการบริโภคฟาสต์ฟู้ดในเด็กๆ โดยเฉพาะในอังกฤษควรจะลดปริมาณลง ดร.von Stumm เน้นย้ำด้วยว่า ในการวิจัยของเธอนั้น พบปัญหาทางสังคมที่น่ากังวลยิ่ง นั่นก็คือ พ่อแม่ที่มีฐานะไม่ค่อยดีมักจะไม่มีเวลาปรุงอาหารจากวัตถุดิบสดใหม่ให้ลูกรับประทานมากนัก และพบว่าเด็กๆ กลุ่มนี้ได้คะแนนจากการทดสอบระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อนๆ และมักประสบปัญหาในการเรียนอยู่เสมอ

Comments

comments